Wat is dat lijfrente?

Met een lijfrente zorgt u op een fiscaal voordelige manier voor extra inkomen. Dit krijgt u periodiek uitbetaald vanaf een bepaald moment. Bijvoorbeeld als u AOW krijgt of met pensioen gaat. U kunt hiervoor een lijfrenteverzekering afsluiten of sparen met een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht.

Wat is nieuw regime lijfrente?

Een nieuw regime lijfrente is een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente die: ingegaan is na 1 januari 1992; ingegaan is op of na 16 oktober 1990 maar voor 1 januari 1992 waarbij sprake is van een gespreide betaling van de premies (bedrag in perioden gestort in de polis);

Wat kun je met lijfrente?

In de meeste gevallen gaat het bij een lijfrente om een maandelijks bedrag dat voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt uitgekeerd aan iemand. Uitkeren kan ook per kwartaal, half jaar of per jaar, maar dat komt zelden voor. Wij schatten dat het voor meer dan 90% van de gevallen ook gaat om een pensioensituatie.

Welk regime lijfrente?

Op het moment dat u bepaald heeft onder welk regime uw lijfrente valt, kunt u gaan bepalen wat u het beste kunt doen met de lijfrente….

Fiscaal regime premie gespreid betaald koopsom (bedrag ineens)
Oud regime < 16 oktober 1990 < 1 januari 1992
Nieuw regime op of na 16 oktober 1990 op of na 1 januari 1992

Hoe werkt een lijfrente polis?

Een lijfrentepolis is een van de manieren om een aanvullend pensioen op te bouwen. Hierbij betaal je de verzekeraar in de opbouwfase eenmalig of periodiek premie. Op het moment dat je met pensioen gaat, stort je het opgebouwde tegoed in een uitkeringsproduct.

Wat is lijfrente sparen?

Een lijfrente keert uit tot uw overlijden, ongeacht hoe oud u wordt. Bij banksparen spreekt u af in hoeveel jaar tijd het spaartegoed wordt uitbetaald. Vaak is dit minimaal tot 20 jaar na uw pensioendatum. Leeft u langer dan de afgesproken periode, dan is uw tegoed op en heeft u geen recht meer op een uitkering.

Wat is een tijdelijke lijfrente?

Dit zijn periodieke uitkeringen die je gedurende minimaal 5 jaar ontvangt. De uitkeringen mogen starten in het jaar dat je 65 wordt en moeten uiterlijk starten in het jaar waarin je de leeftijd bereikt die vijf jaar hoger is dan je AOW-leeftijd. Met de uitkeringen krijg je tijdelijk extra inkomsten.

Hoe werkt een lijfrente?

Wat te doen met vrijvallende lijfrente?

Wilt u het vrijkomende bedrag gebruiken als aanvulling op uw inkomen? Dan kunt u een direct ingaande lijfrente bij een verzekeraar of bij een bank afsluiten. Het hele bedrag wordt dan overgemaakt naar de bank of verzekeraar van uw keuze en die betaalt u per maand een uitkering. Deze uitkering wordt belast als inkomen.

Wat is het voordeel van een lijfrente?

Voordelen van lijfrente: Fiscaal voordelig sparen en geen vermogensbelasting. Je ontvangt uitkeringen tot je overlijdt (bij de verzekerde variant) Je kunt premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid meeverzekeren (bij de verzekerde variant) Keuze uit verschillende vormen.

Wat is een oud regime lijfrente?

De Belastingdienst hanteert de term ‘oud regime’: Als u een koopsompolis (eenmalige storting) heeft afgesloten vóór 1 januari 1992, of. Als de ingangsdatum van de verzekering vóór 16 oktober 1990 ligt én u periodiek premies heeft betaald tot uiterlijk 31 december 2000.

Is een kapitaalverzekering hetzelfde als een lijfrente?

Ook mag u uw kapitaalverzekering box 3 niet meer veranderen in een Kapitaalverzekering Eigen Woning. De wet staat dit niet meer toe. Een lijfrenteverzekering is een soort levensverzekering. Aan het einde van de looptijd heeft deze verzekering een bepaalde waarde.

Wat zijn uw mogelijkheden voor lijfrente?

Wat zijn uw mogelijkheden? Heeft u kapitaal opgebouwd in een lijfrenteverzekering als aanvulling op uw pensioen en komt uw lijfrente vrij? Dan heeft u drie mogelijkheden. U kunt uw lijfrente periodiek laten uitkeren, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. Ook kunt u uw lijfrente-uitkering nog even uitstellen en doorsparen met uw opgebouwde

Wanneer Kunt u uw lijfrente laten uitkeren?

Uw lijfrente uitkeren Uw lijfrente komt vrij en u wilt uw lijfrente laten uitkeren tegen een aantrekkelijke vaste rente. De eerste uitkering kunt u in laten gaan tot 12 maanden na de storting van uw lijfrente op uw uitkeringsrekening.

Wanneer is het vrijvallen van de lijfrente mogelijk?

Vóór het aflopen van de lijfrente overstappen naar banksparen is mogelijk, maar meestal wordt er dan een boete in rekening gebracht die het minder interessant maakt. In de regel is wachten tot het vrijvallen van de lijfrente beter. Met zo’n vrijgevallen lijfrente gaan shoppen bij banken kan om twee redenen lonen.