Hva vil det si med ettersending av post?

Vi ettersender alle brevsendinger som sendes gjennom Posten til Norge og til utlandet. Pakker kan videresendes kun i Norge og mot et gebyr. Midlertidig ettersending brukes når du vet at du skal tilbake til den opprinnelige adressen din. Du beholder din faste adresse i vårt adresseregister.

Når skal man endre folkeregistrert adresse?

Hvis du skal flytte, må du sende flyttemelding til Folkeregisteret. Flyttemeldingen må du sende tidligst 31 dager før og senest 8 dager etter du har flyttet.

Hvordan melder jeg flytting?

Ulike måte å melde adresseendring til Folkeregisteret?

 1. Send inn skjema som du kan skrive ut ved fullføring av Flytteportalens adresseendringstjeneste, signert og med kopi av legitimasjon.
 2. Personlig oppmøte på ditt lokale skattekontor.
 3. Elektronisk via Altinn.no. Les mer om dette på Skatteetaten.no.

Hvor lenge kan man ha midlertidig adresse?

Hvor lenge kan en midlertidig adresse vare? En midlertidig postadresse i NAV kan gjelde i inntil ett år. Trenger du en midlertidig adresse over lengre tid enn ett år, bør du sende melding om ny postadresse til folkeregisteret.

Hvor lenge ettersendes post?

Ettersending kan bestilles for inntil 6 måneder. Perioden kan forlenges ved at det inngås ny avtale. Ettersending kan tidligst starte 4 virkedager fra bestilling på postens nettsider.

Hva er videresending periode?

Videresending kan bestilles for inntil 14 måneder. Når videresendingsperioden er utløpt, blir sendinger adressert til den gamle adressen returnert til avsender. Videresending av post kan tidligst starte 4 virkedager fra bestilling på Postens nettsider.

Hvordan kan jeg bytte adresse?

Flytter du, må du melde fra både til Folkeregisteret, og til Posten. Endre din folkeregistrerte adresse ved å melde flytting hos Folkeregisteret. Når du har har gjort dette, så får vi og de andre offentlige instansene automatisk beskjed om endringen.

Hva må jeg tenke på når jeg skal flytte?

Sånn, da kan vi starte på sjekklisten:

 1. Flyttehjelp. Begynn gjerne med planleggingen minst seks uker i forveien.
 2. Oppussing og lagring. Planlegg eventuell oppussing.
 3. Planlegg detaljene. Undersøk om du er forsikret i flytteprosessen.
 4. Rydding.
 5. Pakking.
 6. Pakk noen prioriterte esker.
 7. Viktige tjenester.
 8. Meld fra hvor du skal.

Hva koster det å melde flytting?

Meld adresseendring Adresseendring er helt gratis. Posten sørger for å ettersende posten til den nye adressen din i to måneder uten at det koster noe. Trenger du ettersending i en lengre periode, kan du betale litt ekstra for det når du bestiller.

Hvor lang tid tar det å bytte adresse?

Normalt så tar det fra 4 dager og oppover, alt etter mengden flyttemeldinger.

Hva er EA behandlet post?

Elektronisk adresseoppdatering (EA) behandler post som ikke kan utleveres og sender samtidig melding til deg for oppdatering av ditt kunderegister. EA håndterer retursendinger slik du ønsker det. Mest vanlig er at vi søker etter ny adresse og videresender brevet ved treff i Postens adresseregister.

Hva betyr videresending?

Videresending lar deg videresende webtrafikk og epost for ditt domene til en annen adresse/epost.