Ce este dreptul de proprietate?

Dreptul de proprietate este un drept exclusiv. Acest caracter decurge din împrejurarea că proprietarul este îndreptăţit să exercite singur toate prerogativele conferite de acest drept. El poate utiliza bunul său aşa cum doreşte, fără ca vreo altă persoană să poată interveni într-un mod oarecare în exerciţiul dreptului său.

Cine poate renunţa la dreptul de proprietate?

Renunțarea la dreptul de proprietate 1 (1) Dreptul de proprietate privată se stinge prin pieirea bunului, dar nu se stinge prin neuz. El poate fi însă dobândit… 2 (2) Proprietarul poate abandona bunul său mobil sau poate renunţa, prin declaraţie autentică, la dreptul de proprietate… 3 (3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită… More

Care este caracterul exclusiv al dreptului de proprietate?

Sub regimul fostului cod civil român, caracterelor exclusiv şi absolut toată literatura juridică le adaugă şi caracterul perpetuu. în prezent, acest caracter al dreptului de proprietate este reţinut în mod expres de dispoziţiile art. 555 alin. (1) NCC. Aşadar, dreptul de proprietate este un drept absolut, exclusiv şi perpetuu.

Ce sunt drepturile de proprietate privată?

Art. 44 – Dreptul de proprietate privată 1 (1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi… 2 (2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi… 3 (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită… More

Referat despre Evaluarea proprietatii imobiliare Dreptul de proprietate Atributele dreptului de proprietate sunt: – Posesia -de a stapani bunul – Folosinta – de al folosi si de a-i culege fructele (foloasele materiale: recolte, chirii, arenzi, dobânzi) – Dispozitia – de a dispun

Ce înseamnă acordarea drepturilor de proprietate intelectuală?

Istoric vorbind, acordarea drepturilor de proprietate intelectuală a însemnat de fapt, obţinerea unor privilegii de monopol, termenul de proprietate intelectuală nefiind altceva decât o nuanţare a celui de privilegiu

Ce este Proprietatea industrială?

Proprietatea industrială se referă la categorii de creaţie intelectuală reproductibilă industrial sub formă de produse, procedee sau metode. Ea este protejată la solicitare, prin certificare, brevetare, în baza unei evaluări a unui organism oficial de specialitate.