Welke religieuze feesten horen bij het christendom?

Algemeen

 • Advent (tussen 27 november en 3 december tot 24 december)
 • Kerstmis (25 en 26 december)
 • Openbaring van de Heer of Driekoningen (6 januari, maar wordt in de liturgie gevierd op de zondag na 1 januari als 6 januari op een weekdag valt)
 • Vastentijd (variabele datum, 40 dagen voor Pasen)

Welke vrije dagen komen uit het christendom?

De 5 belangrijkste feestdagen in het christendom

 • Kerstmis. Kerstmis is een christelijk feest waarbij de geboorte van Christus wordt gevierd.
 • Het kerstverhaal. God zond de engel Gabriel naar Maria.
 • Het visioen van Constantijn.
 • Germaanse gebruiken.
 • Goede Vrijdag.
 • Pasen.
 • Pinksteren.
 • Kalenders.

Welke christelijke feestdag valt altijd op een donderdag?

Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, veertig dagen na Pasen en tien dagen vóór Pinksteren. De Paas- en Pinksterdatum wordt bepaald aan de hand van de maankalender en vallen daardoor ieder jaar op een andere dag. Veel christenen zullen een kerkdienst of mis bezoeken. Dat is zeven dagen voor Pinksteren.

Wat vieren christenen?

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. Men viert de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is. Hemelvaart. Op donderdag de veertigste dag na Pasen vieren christenen de hemelvaart (‘Ascensionis Domini’) van Jezus Christus.

Wat zijn de belangrijkste christelijke feesten?

De belangrijkste feestdagen in het christendom zijn: Kerstmis, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.

 • Kerstmis. Kerstmis is de eerste viering in het christelijke jaar.
 • Jezus’ geboorte. In de bijbel staat het verhaal van de geboorte van Jezus.
 • Goede Vrijdag.
 • Pasen.

Wat zijn de leefregels van het christendom?

De tien geboden zijn:

 • Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.
 • Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet zonder eerbied gebruiken.
 • Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.
 • Eer uw vader en uw moeder.
 • Gij zult niet doden.
 • Gij zult geen onkuisheid doen.

Wat vieren de christenen op 1 november?

Allerheiligen (Sollemnitas Omnium Sanctorum in het Latijn) is een christelijk feest ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. Het is een jaarlijkse feestdag, die door Rooms-katholieken en anglicanen op 1 november gevierd wordt. In de Rooms-Katholieke Kerk is het een hoogfeest.

Wat vieren de christenen met Pinksteren?

Pinksteren wordt gezien als het begin van de kerk. Ook wordt de komst van de Heilige Geest herdacht. Tijdens Pinksteren daalde de Heilige Geest neer op de apostelen. Zij vertelden daarna in allerlei talen over het leven en sterven van Jezus.

Welke feestdagen horen bij de Kerstkring?

Het wordt ingedeeld in twee kringen rond de grote feestdagen van Kerstmis en Pasen. Het kerkelijk jaar start met de kerstkring die aanvangt met de eerste zondag van de advent (eigenlijk het avondgebed voorafgaand aan deze zondag), gaat over Kerstmis tot aan de vierde zondag na Epifanie (Driekoningen).

Wat zijn alle christelijke feestdagen?

De meest bekende christelijke feestdagen zijn hieronder weergeven met daarbij een uitleg van de betekenis en oorsprong. Besproken zullen worden: Advent, Kerst, Driekoningen, Carnaval, de Vastentijd, Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, Allerheiligen, en Allerzielen.

Welke christelijke feestdagen zijn er in Nederland?

Hieronder een overzicht van de christelijke feestdagen in Nederland.

 • Advent, de periode vier weken voor Kerst.
 • Kerstmis, 25 en 26 december.
 • Onnozele kinderen, 28 december.
 • Driekoningen, 6 januari.
 • Carnaval, vier dagen voor Aswoensdag.
 • Aswoensdag, zes en halve week voor Pasen.
 • Palmzondag, de zondag voor Pasen.

Wat zegt het christendom over seks?

Seks werd iets van ‘de wereld’ Ergens is daar de baby met het badwater weggegooid. Seks werd iets van ‘de wereld’, iets waar christenen zich – zeker niet openlijk – mee bezig moesten houden. Er is voor veel christenen rondom seks een zweem van zonde en schuld ontstaan.

Wat zijn de belangrijkste feestdagen in het christendom?

De belangrijkste feestdagen in het christendom zijn: Kerstmis, Goede vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren. Kerstmis. Kerstmis is de eerste viering in het christelijke jaar. Christenen herdenken dat Jezus, de zoon van God, op de wereld kwam.

Wat is christelijke feest- en gedenkdagen?

Christelijke feest- en gedenkdagen zijn dagen waarop er feest wordt gevierd of iets wordt herdacht in het christendom. Sommige feest- en gedenkdagen vallen steeds op dezelfde datum (bijvoorbeeld Onbevlekte Ontvangenis op 8 december ), maar andere zijn variabel omdat ze gebonden zijn aan de data van…

Waar worden christelijke feesten gevierd?

Christelijke feesten. In het Oude Testament geeft God voorschriften aan zijn volk Israël om jaarlijks een aantal feesten te houden. In het Nieuwe Testament worden geen feestdagen voorgeschreven voor de christelijke kerk. Toch worden er ook in de kerken feesten gevierd.