Welke gevolgen heeft een bv voor de aansprakelijkheid?

Aansprakelijkheid bij een besloten vennootschap BV zelfstandig rechten en plichten kan aangaan, net zoals een natuurlijk persoon. De B.V. is dan zelf ook verantwoordelijk voor de gevolgen van bepaalde handelingen, ook als hier aansprakelijkheid uit voortvloeit. Hierdoor geniet de ondernemer meer bescherming.

Kan een bv hoofdelijk aansprakelijk zijn?

Een besloten vennootschap heeft namelijk een afgescheiden vermogen dat ervoor zorgt dat u niet hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is een belangrijk punt om bij stil te staan als u besluit een onderneming te beginnen.

Wie is aansprakelijk voor schulden bv?

Het uitgangspunt bij een BV is dat de bestuurder niet met zijn privévermogen aansprakelijk is voor eventuele schulden van de BV. Kan de schuldeiser niet door de BV betaald worden, dan heeft hij pech. De schuldeiser kan de bestuurder niet aanspreken voor nakoming van de schuld.

Is bestuurder BV aansprakelijk?

Bij de oprichting van de rechtspersoon is een bestuurder verplicht om bepaalde stukken van de BV op het kantoor van het Handelsregister neer te leggen. De wet bepaalt dat de bestuurder tot dit moment hoofdelijk aansprakelijk is voor alle rechtshandelingen waardoor de BV wordt gebonden.

Wie is aansprakelijk bij een VOF?

Een vennoot is privé aansprakelijk voor de gehele schuld van de vof. Ook als de schulden door een andere vennoot zijn gemaakt. Schuldeisers kunnen kiezen of ze eerst aanspraak maken op het vermogen van het bedrijf of van de vennoten.

Welke aansprakelijkheid heeft een bv?

De bv is beperkt aansprakelijk. Dat houdt in dat de aandeelhouders zich enkel verbinden tot hun inbreng. In geval van faillissement kunnen de schuldeisers het privévermogen van de aandeelhouders niet aanspreken. Op dat principe bestaan er echter uitzonderingen voor de aandeelhouders die de oprichtende vennoten zijn.

Heeft een bv altijd beperkte aansprakelijkheid?

Een besloten vennootschap is een rechtspersoon. Dit betekent dat de BV, net als een natuurlijk persoon, verplichtingen mag aangaan. Als bestuurder bent u dan ook niet aansprakelijk met uw privé vermogen, maar slechts met de aandelen die u van de BV heeft. Dit heet beperkte aansprakelijkheid.

Kan een rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk zijn?

Hoofdelijke aansprakelijkheid of hoofdelijke gehoudenheid van een persoon of rechtspersoon voor een verplichting betekent dat deze afzonderlijk gedwongen kan worden de verplichting na te komen, ook al zijn anderen ook aansprakelijk. In een vennootschap onder firma zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk.

Is een BV prive aansprakelijk?