Wat is regulier bepaalde tijd?

Deze verblijfsvergunning “REGULIER BEPAALDE TIJD” wordt verleend aan vreemdelingen wanneer verblijf op reguliere gronden is toegestaan. De vergunning wordt altijd verleend onder een beperking, bijvoorbeeld verblijf bij familie- of gezin, studie of arbeid in loondienst.

Welke rechten heb je met een verblijfsvergunning?

Werken. Op de achterkant van de verblijfsvergunning staat of u mag werken. Met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (type II of V) mag u vrij werken in Nederland. Uw werkgever hoeft geen tewerkstellingsvergunning (TWV) voor u te hebben.

Hoelang is een verblijfsvergunning geldig?

De IND toetst of u aan alle voorwaarden voldoet om een verblijfsvergunning te krijgen. Binnen 90 dagen hoort u of u een verblijfsvergunning krijgt of niet. De verblijfsvergunning is meestal 5 jaar geldig en kan worden verlengd.

Is WW uitkering algemene middelen?

​U kunt een uitkering aanvragen als u niet genoeg geld hebt om van te leven. U vraagt dan aan de gemeente waar u woont om extra geld. Dit is een uitkering uit de algemene middelen.

Wat betekent bepaalde tijd verblijfsvergunning?

Een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd heeft in principe een geldigheidsduur van een jaar en wordt telkens met een jaar verlengd (tot maximaal vijf jaren). Bij het aanvragen van een verblijfsvergunning moet u aangeven wat de reden is waarom u in Nederland wilt verblijven.

Wat is een voorlopige verblijfsvergunning?

Met een verblijfsvergunning voor een tijdelijk doel mag u een beperkte tijd in Nederland blijven. Sommige verblijfsvergunningen voor een tijdelijk doel kunt u niet verlengen. U kunt ook niet een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of de Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Heeft een Roemeen een verblijfsvergunning nodig?

Heb ik een verblijfsvergunning nodig als ik voor langere tijd naar Nederland kom? U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland.

Hoe lang moet je getrouwd zijn voor een verblijfsvergunning?

Indien sprake is van een huwelijk met een Unieburger bestaat er na 3 jaar huwelijk, waarvan 1 jaar verblijf in Nederland, recht op behoud van het verblijfsrecht in Nederland. Indien sprake was van een relatie, ontstaat dit recht als de relatie en het gezamenlijk verblijf in Nederland minimaal 3 jaar hebben geduurd.

Hoe lang kan je in Nederland blijven?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Hoe lang duurt het verlengen van een verblijfsvergunning?

Een wettelijke beslistermijn van 90 dagen* geldt voor: Aanvraag verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd met mvv (TEV-procedure) Aanvraag verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd zonder mvv. Verlenging verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd. Wijziging verblijfsdoel verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd.

Wat valt onder publieke middelen?

Publieke middelen zijn middelen die verkregen zijn bij of krachtens de wet ingestelde heffing(en).

Wat zijn de algemene middelen?

[economie] Financiën waarover de overheid kan beschikken. Belastingen, niet‑belastingmiddelen (zoals aardgasbaten) en overheidsleningen.

Wanneer moet u een vergunning voor bepaalde tijd verlengen?

U moet uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd iedere 5 jaar opnieuw verlengen. Doet u dit niet dan bent u niet meer rechtmatig in Nederland. Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd blijft geldig. Wel moet u iedere 5 jaar een nieuw verblijfsdocument aanvragen. Verlenging van de vergunning asiel bepaalde tijd is gratis.

Wanneer moet u een verblijfsvergunning aanvragen?

Als uw verblijfsvergunning niet meer geldig is, moet u zo snel mogelijk een verlenging aanvragen. U kunt de aanvraag voor verlenging alleen schriftelijk doen. De online aanvraag kunt u nu niet gebruiken. U krijgt een brief als de IND uw aanvraag heeft ontvangen: de ontvangstbevestiging.

Wat is de verblijfsvergunning van de IND?

De IND maakt een verblijfsdocument voor u aan. U krijgt een brief van de IND als u uw nieuwe verblijfsvergunning kunt ophalen. Aanvraagformulieren en kosten. Aanvraag Verlenging verblijfsvergunning asiel bepaalde tijd; Wel moet u iedere 5 jaar een nieuw verblijfsdocument aanvragen. Verlenging van de vergunning asiel bepaalde tijd is gratis.