Wat is interactief voorlezen?

Interactief voorlezen stimuleert het begrijpend luisteren. Het is een werkwijze waarbij een kinderboek (prentenboek) herhaald wordt voorgelezen, onderbroken door specifieke vragen. De leerkracht stimuleert door interactie met de kinderen het verhaalbegrip, maar ook de taalvaardigheid en de woordenschat.

Hoe kan je interactief voorlezen?

De stappen van interactief voorlezen zijn:

 • Introduceer het verhaal. Bekijk met z’n allen de kaft en de illustraties van het boek.
 • Lees het verhaal voor. Stel tussendoor vragen over het verhaal en leg begrippen uit.
 • Bespreek het verhaal na afloop.

Wat is een Luistervraag?

Met een luistervraag richt je de aandacht van de leerlingen nadrukkelijk op de inhoud van het boek. Een voorbeeld van een luistervraag is: Wat gebeurt er met de post nadat je het in de brievenbus gooit? Kom na het lezen terug op de vraag, bespreek de antwoorden en schrijf ze op.

Hoe lees je een prentenboek voor?

Hoe lees je een prentenboek voor?

 • Werken aan taalvaardigheid. De taalvaardigheid van kinderen ontwikkelt razendsnel tijdens de kleuterperiode en is een belangrijke voorspeller voor nu en later.
 • Het onderzoeksproject.
 • Luistervraag.
 • Mindmap.
 • Goed, beter, best?
 • Taalvaardigheid in kaart.
 • Belang van voorlezen.

Wat is participerend voorlezen?

Interactief voorlezen is: een gesprek vooraf, tijdens het lezen en achteraf. De kaft en de titel openen het verhaal. Op dit moment kan er besproken worden wat er allemaal zichtbaar is op de kaft en waar het verhaal over kan gaan aan de hand van de titel.

Wat realiseer je met voorlezen?

Voorlezen heeft een positief effect op het leren schrijven, het spellen van woorden en de grammatica. Voorlezen stimuleert de sociale ontwikkeling van je kind. Door het lezen van verhalen leert je zoon of dochter de karakters en hun gevoelens kennen. Hij leert zich in te leven in de (hoofd)personen.

Waar moet je rekening mee houden bij interactief voorlezen?

Tips interactief voorlezen

 1. Spelenderwijs kennis laten maken met het boek;
 2. Betrokken zijn bij het verhaal;
 3. Verbanden leggen met de echte wereld;
 4. De verhaallijn verder uitdiepen;
 5. Herhaling, Herhaling, herhaling…

Wat is Taalbewust zijn?

De begrippen spellinggeweten en spelling​bewustzijn die al langer in de literatuur circuleren kunnen veralgemeniseerd worden naar het hele taalonderwijs. Onder taalbewustzijn verstaan we: bewust omgaan met taal, je bewust zijn van hetgeen je doet en laat tijdens taalactiviteiten.

Wat is Verhaalbegrip?

De mate waarin een kleuter de ‘taal’ van voorleesboeken begrijpt. Kan het kind bijvoorbeeld het verhaal navertellen, naspelen of halverwege voorspellingen doen over de afloop van het verhaal.

Hoe lees je het best voor?

Lees het boek een keer door voordat je het gaat voorlezen. Stemmetjes bij versch​illende personages in het boek zijn niet nodig. Wel belangrijk: langzaam praten, goed articuleren en oogcontact zoeken met je kind. Dan komt het verhaal beter aan.

Wat kan je doen als voorlezer?

• Voorspel samen het verhaal Vraag je kind tijdens het lezen hoe hij/zij denkt dat het verhaal verder zal gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed na. Daardoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter naar oplossingen te zoeken voor problemen.

Wat zijn de voordelen van voorlezen?

Voorlezen maakt kinderen slimmer: 7 grote voordelen op een rij

 1. Betere woordenschat. Voorgelezen kinderen hebben een veel grotere woordenschat.
 2. Stimuleert inlevingsvermogen.
 3. Draagt bij aan de relatie.
 4. Het is niet moeilijk.
 5. Ze gaan zelf meer lezen.
 6. Onrustige baby’s profiteren.
 7. Ze slapen beter.