Wat is een gemeenschappelijk kenmerk?

Binnen een rechtsgebied bestaan er gemeenschappelijke kenmerken. De vier rechtsgebieden verschillen van elkaar voor wat betreft doel, functie en regime. Binnen een rechtsgebied bestaan er gemeenschappelijke kenmerken.

Wat is een gemeenschappelijk belang?

Een samenwerkingsverband begint aan tafel, waarbij alle betrokken partijen een ambitie of onderwerp bespreken dat er voor hen allemaal toe doet.

Wat betekent gemeenschappelijke taal?

Het introduceren van een gemeenschappelijke taal maakt het – net zoals een echte taal – eenvoudiger om met elkaar te communiceren over intenties, waarden, normen en overtuigingen. Het gemeenschappelijke begrippenkader zorgt dat je een situatie of gebeurtenis snel benoemen en bespreekbaar kunt maken.

Wat is een gemeenschappelijk project?

Co-housing of centraal wonen is een vorm van gemeenschappelijk wonen waarbij ieder huishouden over een zelfstandige woning of wooneenheid beschikt en daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten – zoals een keuken, woonkamer of tuin – met elkaar deelt.

Wat is een gemeenschappelijk probleem?

Een probleem wordt een maatschappelijk probleem genoemd wanneer iedereen, of in ieder geval veel mensen, binnen een bepaald gebied ermee te maken hebben. Dit gebied kan bijvoorbeeld een land zijn, of de hele wereld. Daarnaast moet er ook sprake zijn van aandacht voor het probleem.

Wat is gemeenschappelijk vriend?

In Facebook verwijst de term ‘gemeenschappelijke vrienden’ naar vrienden die jij en een vreemde gemeen hebben. ‘Gezamenlijke vriend’ is geen etiket dat je op iemand anders kunt toepassen. Het is simpelweg een manier om je te informeren dat je met iemand bepaalde vrienden deelt.

Wat is een gemeenschappelijke ruimte?

Gemeenschappelijke ruimtes zijn stukken van een gebouw die ook door andere bewoners worden gebruikt. Bijvoorbeeld de entree, hal, trappen, lift en gangen.

Hoe ziet een cohousing eruit?

Centraal wonen of cohousing is een alternatieve woonvorm waarbij een groep bewoners in verschillende woningen van meerdere, gemeenschappelijke voorzieningen gebruikmaken. Dit kan bijvoorbeeld een centrale ontmoetingsruimte zijn, een washok, een werkplaats en/of een gemeenschappelijke tuin.

Wat is cohousing en wat zijn de voordelen?

In een cohousingwijk of -gebouw wonen, kent meestal een financiële en sociale keuze, maar je geniet er nog van heel wat andere voordelen. Veiligheid: omdat er meerdere gezinnen in een wijk of gebouw gehuisvest zijn, is er meer sociale controle. Ideaal voor de ouderen onder ons. Cohousing is er voor alle leeftijden.

Wat zijn problemen in de samenleving?

Een aantal problemen kan duidelijk gesitueerd worden binnen nationale staten, zoals sociaal-economische ongelijkheid, crimi- naliteit, fraude en corruptie, discriminatie, religieuze intolerantie, ongelijkheid tussen de seksen, schending van mensenrechten, de integratie van migranten, mi- lieuproblemen.

Wat zijn maatschappelijke problemen voorbeelden?

Een maatschappelijk probleem of maatschappelijk vraagstuk is een ongewenste situatie in de samenleving waarbij de overheid betrokken is. Werkloosheid, de druk van vergrijzing op de zorg en uitgaansgeweld zijn voorbeelden van maatschappelijke problemen.

Wat is een gemeenschappelijke vriend op Facebook?

In Facebook verwijst de term ‘gemeenschappelijke vrienden’ naar vrienden die jij en een vreemde gemeen hebben. Het is simpelweg een manier om je te informeren dat je met iemand bepaalde vrienden deelt.

Wat is een gemeenschap in België?

[België] – Een gemeenschap is een persoonsgebonden overheid in België. De gemeenschappen zijn, door de staatshervorming, verantwoordelijk voor zaken die direct aan de mensen zijn gerelateerd als onderwijs, welzijn, sport, media en cultuur. Iedere gemeenschap kan over deze toegekende materies autonoom beslissen door middel…

Wat is gemeenschappelijk bijv.naamw?

gemeenschappelijk bijv.naamw.Uitspraak: [xəmenˈsxɑpələk] als iets voor meer mensen is of geldt Voorbeelden: `gemeenschappelijke belangen hebben`, `gemeenschappelijke vrienden`Synoniemen: gezamenlijk, collectief © Kernerman Dictionaries.

Wat zijn de gemeenschappen?

De gemeenschappen zijn, door de staatshervorming, verantwoordelijk voor zaken die direct aan de mensen zijn gerelateerd als onderwijs, welzijn, sport, media en cultuur. Iedere gemeenschap kan over deze toegekende materies autonoom beslissen door middel… Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeenschap_ (België)