Wat is een andere woord voor doorslaggevend?

beslissend (bn) : afdoend, bepalend, cruciaal, decisoir, doorslaand, doorslaggevend, kritiek, peremptoir, regelend. cruciaal (bn) : beslissend, doorslaggevend, kritiek, vitaal, wezenlijk.

Wat is een ander woord voor beslissend?

als synoniem van een ander trefwoord: afdoend (bn) : afdoende, belangrijk, beslissend, beslist, definitief, doeltreffend, doorslaand, gepast, overtuigend, peremptoir, probaat, sluitend, stringent, voldingend, volledig.

Wat is een andere woord voor kritiek?

afkeuring, bezwaar, commentaar, veroordeling. kritiek (bn): bedenkelijk, benard, cruciaal, dreigend, ernstig, gevaarlijk, hachelijk.

Wat is een doorslaggevende factor?

doorslaggevend – Bijvoeglijk naamwoord 1. de uitslag bepalend, beslissend ♢ – Deze voorverkiezing bleek van doorslaggevender belang dan oorspronkelijk gedacht.

Is bepalend synoniem?

afdoend, bepalend, cruciaal, decisoir, doorslaand, doorslaggevend, kritiek, peremptoir, regelend. definitief (bn) : afdoend, bepalend, beslissend, bindend, onveranderbaar.

Wat betekent voorgevallen?

(viel voor, is voorgevallen), zich voordoen, gebeuren, voorkomen.

Wat betekent beslissende kenmerken?

beslissend bijv. naamw. Uitspraak: [bəˈslɪsənt] bepalend voor wat er gebeurt Voorbeelden: `het voor de verkiezingen beslissende tv-debat`, `een beslissende wedstrijd`, `een gebeurtenis die beslissend is voor de toekomst`Synoniemen: doorslaggevend.

Wat betekent beslissend?

beslissen – Werkwoord 1. (ov) vaststellen wat er gaat gebeuren ♢ De ouders beslisten dat hun kind naar die bepaalde school ging. 2. het verschil uitmaken ♢ Deze wedstrijd zal beslissen wie de winnaar van het toernooi is.

Wat is een kritiekpunt?

Met kritiek bedoelt men de beoordeling van een bepaalde toestand, door deze aan bepaalde criteria, waarden en normen te toetsen. Wanneer iemand kritiek levert, betekent dat, dat hij een bepaald gedrag, een beslissing, instelling, prestatie of gegeven niet zomaar accepteert, maar het naar zijn maatstaven beoordeelt.

Wat is de betekenis van detecteren?

(ov) iets of iemand zoeken en vinden, het bestaan ontdekken van 2. (ov) ergens een signaal van door middel van apparatuur opvangen ♢ Er werden grote hoeveelheden radioactiviteit gedetecteerd langs de Japanse kust.

Wat is de betekenis van cruciaal?

een zeer moeilijk maar uiterst belangrijk, doorslaggevend, beslissend punt vormend.