Wat heb je nodig voor herregistratie Big?

Het is mogelijk om te herregistreren op basis van werkervaring of op basis van scholing. Herregisteren op basis van Nederlandse werkervaring, kan alleen als u de afgelopen 5 jaar het vereiste aantal uur in uw beroep heeft gewerkt en als u ten tijden van deze werkervaring een actieve BIG-registratie had.

Hoe lang duurt aanvraag BIG-register?

Zodra we de betaling hebben ontvangen hoort u binnen 1 maand of u bewijs van uw werkervaring of scholing op moet sturen. De hele afhandeling duurt maximaal 8 weken, maar vaak gaat het sneller. Na herregistratie staat u weer voor 5 jaar in het BIG-register.

Wat moet ik doen om mijn BIG-registratie te behouden?

U kunt zich als verpleegkundige herregisteren als u voldoet aan de werkervaringseis (ook wel urennorm). Hiervoor moet u in 5 jaar 2.080 uur als verpleegkundige hebben gewerkt. Dit is ongeveer 8 uur per week. De werkzaamheden moeten aan bepaalde eisen voldoen.

Waar vind ik mijn BIG-registratie nummer?

U kunt uw BIG-nummer vinden via de site: www.bigregister.nl.

Hoe vaak herregistreren Big?

Beoordelingskader verpleegkundigen Als BIG-geregistreerde verpleegkundige moet u zich iedere 5 jaar herregistreren.

Waarom kost BIG-registratie geld?

Kosten aanvraag BIG-registratie Voor uw BIG-registratie moet u ook bewijzen dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen of strafrechtelijke veroordelingen tegen u van kracht zijn. Voor het verkrijgen van deze bewijzen wordt vaak een vergoeding gevraagd. Deze vergoedingen verschillen per land.

Hoe werkt BIG-register?

Zodra je je diploma hebt, kun je een BIG-registratie aanvragen. Met een BIG-registratie mag je de beschermde beroepstitel voeren en zelfstandig aan de slag. Een snelle registratie is ook voor je herregistratie over 5 jaar belangrijk.

Wat als mijn BIG-registratie is verlopen?

Mijn BIG-registratie is verlopen, wat nu? Als je als praktiserend zorgverlener wilt blijven werken, dan zul je je BIG-registratie opnieuw moeten halen. Dat kan via de website van het BIG-register. Zonder registratie mag je je beroepstitel alleen gebruiken als je aangeeft dat je ‘niet-praktiserend’ bent.

Is iemand BIG geregistreerd?

Controleren BIG-registratie zorgverleners U kunt zoeken in het BIG-register. U zoekt dan op de naam van de zorgverlener of op BIG-nummer. Iedere BIG-geregistreerde zorgverlener heeft een uniek, persoonsgebonden BIG-nummer. U vraagt dit nummer aan uw zorgverlener.

Is mijn BIG-registratie nog geldig?

Een BIG-registratie is beperkt geldig. U moet elke 5 jaar aantonen dat u aan de gestelde eisen voldoet. U ontvangt hiervoor een oproep van het BIG-register.

Hoe vaak Big scholing?

Als BIG-geregistreerde verpleegkundige moet u zich iedere 5 jaar herregistreren.

Waarom kost een BIG-registratie geld?

De totale kosten voor herregistratie zijn € 85. Het bedrag is opgebouwd uit kosten voor de beoordeling en afhandeling van je aanvraag en beheerkosten voor een nieuwe registratieperiode van vijf jaar. De beoordeling van de aanvragen vindt steekproefsgewijs plaats. Hierdoor is het bedrag kostendekkend.